De BOA

Wat doet een BOA?

 
De meeste mensen zijn wel bekend met de term “BOA”. Maar wat doet een BOA precies en wat zijn de bevoegdheden die daarbij horen?
 
Een BOA, wat is dat precies?
Een BOA is een buitengewoon opsporingsambtenaar, een ambtenaar van de gemeente met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een BOA bepaalde strafbare feiten mag opsporen en de politie met zijn/haar kennis aanvult. BOA’s hebben een belangrijke rol als het gaat om de wet handhaven en overlast tegengaan.
 
De BOA mag identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen staande houden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. De functies en opsporingsbevoegdheden die een buitengewoonopsporingsambtenaar kan hebben, zijn ondergebracht in zes domeinen:
 
1.     Openbare ruimte
2.     Milieu, welzijn en infrastructuur
3.     Onderwijs
4.     Openbaar vervoer
5.     Werk, inkomen en zorg
6.     Generieke opsporing
 
Uden
In Uden wordt gehandhaafd op de lokale wetgeving en wordt toezicht gehouden op de veiligheid en leefbaarheid op straat. Dit valt binnen domein 1 Openbare ruimte. Geprobeerd wordt om ongewenst gedrag te veranderen in gewenst gedrag.
 
Melden
Veel zaken met betrekking tot de leefbaarheid kunnen gemeld worden via de website www.uden.nl (Melding woon- en leefomgeving). Maar soms is het prettiger direct contact te hebben. De wijk-BOA voor Industrieterrein Vluchtoord, Liessent, Loopkant, Goorkens en Hoogveld is Marc Evers.
 
Heeft u opmerkingen, klachten of vragen, of wilt u een persoonlijk gesprek met Marc als BOA, dan kunt u hem bereiken via 06-50206301 of per mail via marc.evers@gemeentemaashorst.nl Marc is tevens te volgen op Twitter: @BoaUden_Marc
 
U kunt eventueel ook contact opnemen met de wijkagent Leon Sijtsma, Brigadier van politie, wijkagent Uden-Zuid via het telefoonnummer 0900-8844 of Contact | politie.nl

Geïnteresseerd?

Marc Evers Neem contact met mij op.  
marc.evers@gemeentemaashorst.nl  
06-50206301